Aktualność "DZIĘKUJEMY DIAKONOM I KSIĘŻOM NEOPREZBITEROM."

DZIĘKUJEMY DIAKONOM I KSIĘŻOM NEOPREZBITEROM. Składamy serdeczne podziękowanie nowo wyświęconym trzem diakonom i sześciu księżom neoprezbiterom za wsparcie dzieci z ubogich rodzin będących pod opieką Płockiej Caritas. Dzieje się tak już od kilku lat że młodzi kapłani i diakoni proszą zaproszonych gości aby zamiast kwiatów dla wyświęcanych księży zakupili artykuły szkolne i przekazali je Caritas. Z roku na rok spotykamy się z coraz większym entuzjazmem i chęcią pomocy drugiemu człowiekowi. Dzięki Waszej hojności i dobremu sercu dzieci z uśmiechem wkroczą w nowy rok szkolny.
Życzymy Wam byście przez całe swoje życie, podążali z ufnością i nadzieją za Panem.
Niech Waszej posłudze kapłańskiej towarzyszą słowa                     św. Jana Pawła II:
"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi"


DATA PUBLIKACJI: 2019-06-18 » Pozostałe aktualności
Galeria aktualności