Aktualność "PFRON."
PFRON. Caritas Diecezji Płockiej informuje, że w dniu 16 grudnia 2019 r., 
po blisko dziewięciu latach procesu przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok
 w sprawie, w której Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 domagał się od Caritas Diecezji Płockiej zwrotu środków wykorzystanych
przez tę instytucję na realizację programów społecznych. Programy
te były realizowane w latach 2006 - 2007 przez poprzednie kierownictwo Caritas.
 
 Z dochodzonej pierwotnie przez PFRON kwoty przeszło 16 milionów złotych (plus odsetki)
 sąd zdecydował o konieczności zwrócenia przez Caritas przeszło 2 miliomów złotych
wraz z odsetkami.
  Nadto PFRON zobowiązany został do pokrycia kosztów związanych z procesem 
w wysokości ok. 100 tysięcy złotych, a Caritas kosztów procesu w wysokości
blisko 200 tysięcy złotych.
 
 Wyrok nie jest prawomocny.

 


DATA PUBLIKACJI: 2020-01-09 » Pozostałe aktualności