Aktualność "PODZIĘKOWANIA DLA FUNDACJI PKO BANK POLSKI."

FUNDACJA PKO BANK POLSKI. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie Stołówka Społeczna Caritas Diecezji Płockiej wzbogaciła się o nowe wyposażenie: kocioł warzelny gazowy. Nowy kocioł pozwala na przygotowanie większej ilości posiłków, a dodatkowo zmiana paliwa z węglowego na gazowe, znacznie przyczyniła się do poprawy warunków pracy personelu Stołówki. Wymiana kotła wpłynęła również na poprawę środowiska naturalnego. W imieniu pracowników i podopiecznych naszej Caritas Serdecznie dziękujemy Fundacji PKO Banku Polskiego.DATA PUBLIKACJI: 2021-11-17 » Pozostałe aktualności
Galeria aktualności