Informacje o Placówce
Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
Sienkiewicza 54
09-400 Płock

Kontakt:
telefon: (024)266-39-06
Wychodząc naprzeciw brakom w naszym kraju systemowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, dotyczącej stale powiększającej się grupy bezdomnych prowadzimy noclegownię dla bezdomnych mężczyzn  mogącą przyjąć 50 osób. Zadaniem placówki jest pomoc w wychodzeniu z bezdomności. Placówka działa od roku 1994. Celem Noclegoni dla Bezdomnych Mężczyzn jest zapewnienie wyżywienia i schronienie dla osób nieposiadających mieszkania z różnych przyczyn losowych. Pensjonariusze to osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby uzależnione od alkoholu są kierowane do zakładów odwykowych. Bezdomni korzystający z tego typu pomocy mają zapewnione miejsce noclegowe, a także odzież i środki czystości.


Kierownik placówki
Hanna Moderacka
tel. 665-611-150