Informacje o Placówce
Stacja Opieki - Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas Diecezji Płockiej w Nasielsku
Żwirki i Wigury 5
06-130 Nasielsk

Kontakt:
telefon: 23 693-14-28
Kierownik pani Monika Baranowska.

Udzielane świadczenia:

- Poradnia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej

- Poradnia położnej środowiskowo – rodzinnej

- Hospicjum domowe

- Pielęgniarska opieka długoterminowa

- Gabinet fizjoterapii