Informacje o Placówce
Stołówka społeczna
Sienkiewicza 34
09-400 Płock

Kontakt:
telefon: (024) 267-82-46
Na stołówce dzienne wydawanych jest od 350 do 400 obiadów, a w ciągu miesiąca ok. 11.000 obiadów


Kierownik placówki
Bożena Guzior
tel. 024 267-82-46