Informacje o Placówce
Warsztat Terapi Zajęciowej w Płocku
Sienkiewicza 54
09-400 Płock

Kontakt:
Email: wtzcaritas@op.pl
godziny otwarcia: 6:45 - 15:30
telefon: 24/269 71 07
Warsztat Terapii Zajęciowej w Płocku powstał 1 lipca 1996 roku, mieści się przy ul. Sienkiewicza 54. Warsztat przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, które posiadają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 - 15.30.

W naszej placówce przebywa 30 uczestników, którzy poprzez udział w różnorodnych zajęciach nabywają umiejętności niezbędne dla poprawy ich sprawności psychofizycznej, wzrostu kompetencji społecznych oraz zwiększenia szans na prawidłowe pełnienie ról społecznych, w tym ról zawodowych. Zajęcia w warsztacie odbywają się w sześciu pracowniach, w których pod kierunkiem instruktorów - terapeutów podopieczni zdobywają praktyczne i teoretyczne wiadomości związane z zajęciami w poszczególnych pracowniach.

Profile pracowni:
  • pracownia krawiecko - tkacko – dziewiarska
  • pracownia plastyczna
  • pracownia gastronomiczno – gospodarcza
  • pracownia muzyczna – artystyczna
  • pracownia galanterii papierniczej
  • pracownia przyrodnicza
Prace podopiecznych, wykonywane podczas zajęć, są wystawiane na organizowanych kilka razy w roku kiermaszach i konkursach.

Podopieczni Warsztatu uczestniczą także w wielu spotkaniach, kursach i konferencjach, gdzie mają możliwość zawarcia nowych znajomości, podzielenia się swoimi wrażeniami i umiejętnościami.

Programem rehabilitacji społecznej obejmujemy również kształtowanie zaradności w zakresie adekwatnego zachowania w instytucjach użyteczności publicznej. Organizowane są wyjścia do kina, restauracji, teatru, muzeum, wyjścia na zakupy w ramach treningu ekonomicznego. Podopieczni naszego warsztatu aktywnie uczestniczą w przeglądach teatralnych, spotkaniach integracyjnych i okolicznościowych, takich jak: bale karnawałowe, walentynki, dzień kobiet, itp.

Dzięki udziałowi w wycieczkach krajoznawczych oraz wyjściach rekreacyjnych osoby niepełnosprawne mają możliwość aktywnego wypoczynku, bliskiego kontaktu z przyrodą oraz wzajemnego poznania się i integracji.

W warsztatach odbywają się również zajęcia z rehabilitacji ruchowej prowadzonej przez fizykoterapeutę.