Informacje o Placówce
Warsztat Terapi Zajęciowej w Żurominie
Kościuszki 2
09-300 Żuromin

Kontakt:
telefon: 23/657 09 29
Kierownik pani Agnieszka Filipska.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żurominie powstały w marcu 2002 roku z inicjatywy dyrektora Caritas Diecezji Płockiej ks. prałata dr Jerzego Zająca. W zajęciach na poszczególnych pracowniach uczestniczy 27 niepełnosprawnych osób z powiatu żuromińskiego.

Warsztaty stwarzają osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Podopieczni Warsztatów nabywają tu umiejętności, które pozwalają na niezależne i aktywne funkcjonowanie w środowisku. Udział w zajęciach daje uczestnikom m.in. możliwość usprawnienia ruchowego, rozwijania zainteresowań, umiejętności manualnych oraz stymulowania procesów poznawczych.

Zajęcia prowadzone są na 5 pracowniach:
  • gastronomicznej,
  • przyrodniczo-plastycznej,
  • stolarskiej,
  • krawiecko-artystycznej,
  • multimedialnej.
W warsztatach odbywają się zajęcia z rehabilitacji ruchowej prowadzonej przez fizykoterapeutę. Wszyscy uczestnicy WTZ są pod stała opieka psychologa i pielęgniarki. Prace podopiecznych wykonane w ramach terapii wystawiane są na kiermaszach i festynach. Dochód z ich sprzedaży przeznaczany jest na życie społeczne uczestników (wycieczki, wyjazdy do teatru, kina itp.).

Strona WWW: www.wtzzuromin.pl


Galeria placówki