Start
RODO
O nas
Zespoły
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Działalność lecznicza


Informacje o Placówce
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Żurominie
Kościuszki 2
09-300 Żuromin

Kontakt:
godziny otwarcia: 7:30 - 15:30
telefon: 023 657-41-99

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Żurominie
Kościuszki 2
09-300 Żuromin

Kontakt:
godziny otwarcia:
7:30 - 15:30
telefon:
023 657-41-99

Kierownik pani Beata Głowacka.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy im. Bł. Jana Pawła II w Żurominie ma swoją siedzibę w Żurominie przy ul. Kościuszki 2. Przeznaczony jest dla 30 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie wymagających pomocy i wsparcia niezbędnego do samodzielnego życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 i zatrudnia: kierownika, 4 instruktorów terapii zajęciowej, psychologa, pielęgniarkę, pracownika socjalnego raz księgową. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych od Powiatu Żuromińskiego.

Dom stwarza warunki umożliwiające szerszy dostęp do świadczeń: rehabilitacji społecznej, socjoterapii i psychoterapii, opieki pielęgniarskiej i różnych oddziaływań usprawniających. Umożliwia zaspokojenie potrzeb rekreacyjno-kulturalnych, samorealizacji, wzbudzania i podtrzymywania samodzielności. Placówka ma również za zadanie kształtowanie i rozwijanie zasad współżycia w środowisku poprzez: wychowanie i edukację, uczestniczenie w zajęciach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz utrzymywanie kontaktów z rodzinami uczestników.

Ważnym celem placówki jest zapewnienie jak najlepszej integracji społecznej oraz kształtowanie w środowisku lokalnym pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych poprzez współpracę i współdziałanie z samorządem lokalnym, instytucjami i organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami opieki zdrowotnej, parafiami i innymi osobami prawnymi oraz fizycznymi.

Do zadań Domu należy także trening motywacyjny np.: motywowanie do aktywności i samodzielności, do podejmowania kontaktów społecznych oraz podjęcia terapii i rehabilitacji. Rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności uczestników niezbędnych do ich możliwie samodzielnego funkcjonowania społecznego dokonuje się poprzez postępowanie wspierająco-aktywizujące, które obejmuje trening umiejętności samoobsługowych, kulinarnych, gospodarowania finansami, zaradności życiowej, umiejętności społecznych, interpersonalnych i relaksacji, a także konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Placówka posiada pomieszczenia i sprzęt niezbędny do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących. Prowadzona jest tu różna terapia zajęciowa np.: zajęcia plastyczne, rękodzielnictwo, krawiectwo, zajęcia muzyczne, teatralne, ruchowe, komputerowe, kulinarne i inne.Nasze placówki
Caritas Diecezji Płockiej
ul. Sienkiewicza 34
09-400 Płock

E-mail: sekretariat@plock.caritas.pl
Tel: 24/267 82 40 - Fax: 24/267 82 44
Konto bankowe PLN:
42 1020 3974 0000 5302 0002 4521
Projekt i wykonanie BerMar multimedia