Start
RODO
O nas
Zespoły
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Działalność lecznicza


Informacje o Placówce
Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
Sienkiewicza 54
09-400 Płock

Kontakt:
telefon: (024)266-39-06
Wychodząc naprzeciw brakom w naszym kraju systemowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, dotyczącej stale powiększającej się grupy bezdomnych prowadzimy noclegownię dla bezdomnych mężczyzn  mogącą przyjąć 50 osób. Zadaniem placówki jest pomoc w wychodzeniu z bezdomności. Placówka działa od roku 1994. Celem Noclegoni dla Bezdomnych Mężczyzn jest zapewnienie wyżywienia i schronienie dla osób nieposiadających mieszkania z różnych przyczyn losowych. Pensjonariusze to osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby uzależnione od alkoholu są kierowane do zakładów odwykowych. Bezdomni korzystający z tego typu pomocy mają zapewnione miejsce noclegowe, a także odzież i środki czystości.


Kierownik placówki
Hanna Moderacka
tel. 665-611-150
Nasze placówki
Caritas Diecezji Płockiej
ul. Sienkiewicza 34
09-400 Płock

E-mail: sekretariat@plock.caritas.pl
Tel: 24/267 82 40 - Fax: 24/267 82 44
Konto bankowe PLN:
42 1020 3974 0000 5302 0002 4521
Projekt i wykonanie BerMar multimedia