Start
RODO
O nas
Zespoły
Galeria
Podziękowania
Kontakt
Działalność lecznicza


Informacje o Placówce
Dom Dziennego Pobytu dla osób z chorobą Alzhaimera
Sienkiewicza 54
09-400 Płock

Kontakt:
Email: ddp@plock.caritas.pl
telefon: 24/266 39 05

Oferuje pomoc w opiece nad osobami z chorobą Alzheimera oraz innymi chorobami otępiennymi.

Choroba Alzheimera powoduje zaburzenia funkcji poznawczych, takich jak: mowy, pamięci, myślenia, orientacji w czasie i przestrzeni, rozumienia, liczenia, zdolności uczenia się. Przejawia się również obniżeniem kontroli nad reakcjami emocjonalnymi i upośledzeniem funkcjonowania w życiu codziennym. Choroba Alzheimera jest chorobą postępującą – niezależnie od leczenia i stosowanych zabiegów stan pacjenta będzie się pogarszał. Nie znaczy to wcale, że nie mają sensu jakiekolwiek oddziaływania. Wręcz przeciwnie.

Regularny trening zaburzonych funkcji daje ogromne szanse na to, że choroba będzie postępować wolniej a nawet może udać się zatrzymać jej postępowanie na jakiś czas. Jeśli to osiągamy – uznajemy za sukces!

Głównym celem działalności Domu Dziennego Pobytu między innymi jest:
 • odroczenie pobytu w ośrodku całodobowym
 • zwiększenie interakcji społecznych pomiędzy chorymi, pobudzenie emocjonalności
 • zmniejszenie liczby i nasilenia stanów psychopatologicznych oraz uzyskanie stabilnego stanu psychicznego chorego
 • indywidualna pomoc opiekunowi i nauczanie go jak radzić sobie w trakcie opieki nad chorym członkiem rodziny. Pracownicy nawiązują stały kontakt z rodzinami uczestników, którym służą pomocą i radą.
Wszystkie działania prowadzone w DDP ukierunkowane są na pobudzanie inicjatywy pacjentów. Osiągane jest to min. poprzez:
 • grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne
 • treningi pamięci
 • zajęcia manualne
 • biblioterapię
 • muzykoterapię
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • gry i zabawy intelektualne
 • opiekę duszpasterską
Zapewnienie opieki chorym w trybie dziennym, umożliwia ich opiekunom dalsze funkcjonowanie zawodowe, poprawia funkcjonowanie rodzin, odciąża opiekunów co wiąże się z lepszym sprawowaniem przez nich opieki.

Dom Dziennego Pobytu to nie tylko pomoc opiekunom, ale również wyrwanie z uciążliwego kręgu choroby i zamknięcia w czterech ścianach osób dotkniętych chorobą. Wśród chorych zawiązują się nici sympatii. Chętnie śpiewają, tańczą, śmieją się i żartują. Nasza placówka jest przystosowana tak, aby chorzy czuli się bezpiecznie.

Zachęcamy do korzystania z naszej pomocy.


Koordynator placówki
Monika Welenc
tel. 501-384-316

           
Nasze placówki
Caritas Diecezji Płockiej
ul. Sienkiewicza 34
09-400 Płock

E-mail: sekretariat@plock.caritas.pl
Tel: 24/267 82 40 - Fax: 24/267 82 44
Konto bankowe PLN:
42 1020 3974 0000 5302 0002 4521
Projekt i wykonanie BerMar multimedia